Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania

Młody człowiek przychodząc na świat bardzo szybko dostrzega, że warunkiem jego dobrostanu jest obecność innych ludzi. Nie wie jeszcze, że ci ludzie to jego rodzice, a ten uspokajający rytm to bicie serca przy przytulaniu.

Tak rodzi się więź.

Stworzenie rodzicom chorych dzieci bardziej komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia to główny cel programu społecznego "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" realizowanego przez Budimex SA.

Dziecko w szpitalu cierpi nie tylko z powodu choroby. Odczuwa również lęk, związany z pobytem w obcym dla siebie i często niezrozumiałym środowisku. Stała obecność rodziców daje mu natomiast poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza stres. Czasem samo trzymanie za rękę, przytulenie się do tej najbliższej na świecie osoby - mamy lub taty - potrafi uspokoić małego człowieka, dodać mu otuchy. Wiele badań potwierdziło, że dzieci szybciej zdrowieją, kiedy są przy nich rodzice. Według tych, przeprowadzonych na Uniwersytecie Trinity College, hospitalizacja najmłodszych pacjentów skraca się nawet o 31% dzięki stałej obecności rodziców.

Główną ideą programu "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" jest więc stworzenie
w szpitalach odpowiednich warunków umożliwiających rodzicom towarzyszenie choremu dziecku. Projekt ma również szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu leczenia wynikające z uczestnictwa rodziców 
w opiece nad chorym dzieckiem. W ramach projektu na oddziałach dziecięcych polskich szpitali wydzielane są specjalne strefy dla rodziców.
W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych placówkach może to być zaaranżowanie nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażenie szpitala w odpowiednią ilość składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych, czy zorganizowanie miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi.
"Strefa Rodzica. Budimex dzieciom", to również osobiste zaangażowanie pracowników Budimex SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli, wykonują drobne prace wykończeniowe.