Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie pierwszy

Strefa Rodzica

Młody człowiek, przychodząc na świat, bardzo szybko dostrzega, że warunkiem jego dobrostanu jest obecność innych ludzi. Nie wie jeszcze, że ci ludzie to jego rodzice, a ten uspokajający rytm to bicie serca przy przytulaniu. Tak rodzi się więź.

Głównym celem programu społecznego „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” jest ułatwienie szybszego powrotu do zdrowia dzieciom, przebywającym w szpitalach oraz stworzenie w placówkach bardziej komfortowych warunków zarówno dla dzieci, jak i towarzyszących im rodziców.

Jak działamy?

Każdy z dotychczasowych zrealizowanych projektów jest zupełnie inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb szpitali. Prace planowane są tak, by zakończyć je w jak najkrótszym czasie i nie powodować dyskomfortu małych pacjentów.

Akcja w liczbach

Strefa Rodzica to program, który zmienia życie małych pacjentów na lepsze! Liczby mówią same za siebie.

0 lat
istnienia programu
0
Strefy Rodzica
0 +
czynnie zaangażowanych wolontariuszy Budimexu
0 +
osób rocznie korzysta ze Stref Rodzica