Dla Rodziców

Jak dziecko rozumie chorobę?

Dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu rozwoju, rozumieją chorobę zupełnie inaczej. Warto dowiedzieć się, jak ten trudny czas wygląda w oczach malucha, aby…

Prawa rodziców i małego pacjenta

Prawa zarówno małych, jak i dużych pacjentów zostały szczegółowo opisane w „Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.…