Dla Rodziców

Prawa rodziców i małego pacjenta

Prawa zarówno małych, jak i dużych pacjentów zostały szczegółowo opisane w „Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.…