Kolejna edycja jeszcze w tym roku! 39. Strefa Rodzica powstanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.

To już piąta Strefa Rodzica, którą zrealizuje firma Budimex SA w 2021 roku. Po raz pierwszy w historii programu zostaną zmodernizowane wnętrza placówki o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Decyzja o dostosowaniu tej przestrzeni do potrzeb pacjentów podyktowana jest alarmującymi raportami o realnych potrzebach dzieci i młodzieży, które jeszcze przez wiele najbliższych lat będą odczuwać wpływ pandemii COVID-19 na ich zdrowie psychiczne oraz samopoczucie.

„Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” to ogólnopolski projekt społeczny prowadzony i w całości finansowany przez firmę Budimex SA. Jego rolą jest remontowanie, dostosowywanie i modernizowanie wnętrz, które będą bardziej funkcjonalne dla dzieci i ich opiekunów. W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych placówkach może to być zaaranżowanie nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażenie w odpowiednią ilość urządzeń sanitarnych, czy zorganizowanie miejsca do zabawy z dziećmi. Projekt ma również szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu leczenia wynikające z uczestnictwa rodziców w opiece nad chorym dzieckiem. „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom”, to również osobiste zaangażowanie pracowników Budimex SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli, a jeśli to możliwe – wykonują drobne prace wykończeniowe.

„39. Strefa Rodzica, która powstanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej jest wyjątkowa – po raz pierwszy jednostką, której udzielamy wsparcia, nie jest szpital, lecz poradnia. Zdrowie psychiczne dzieci jest obecnie jednym z kluczowych problemów społecznych. Według najnowszego raportu UNICEF („The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health”) dzieci i młodzież jeszcze przez wiele najbliższych lat będą odczuwać wpływ pandemii COVID-19 na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Na całym świecie, w tej grupie wiekowej odnotowuje się wysoki wzrost zachorowań na depresje, lęki związane ze zmianami w funkcjonowaniu społecznym wynikającymi z izolacji spowodowanej pandemią. Mamy nadzieję, że nasze wparcie dla poradni w Środzie Śląskiej w postaci wyremontowania pomieszczeń placówki pozytywnie wpłynie na działania związane z poprawą zdrowia uczniów.” – mówi Aldona Orłowski, Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji w Budimeksie.  

Celem funkcjonowania poradni jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku od momentu narodzin przez cały okres kształcenia oraz dorastania. Pomoc ta dotyczy również wspierania rodziców jak i nauczycieli, czyli środowisk rodzinnego i szkolnego – najważniejszych w życiu każdego dziecka. Poradnie nie tylko rozpoznają potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży, ale w obecnej rzeczywistości wspierają prowadzenie edukacji związanej z ochroną zdrowia psychicznego. Współpraca triady: dziecko-rodzic-nauczyciel ma na celu wypracowanie optymalnego funkcjonowania dziecka. Służą temu m.in. indywidualnie prowadzone terapie i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz spotkania z rodzicami i nauczycielami realizowane w formie spotkań indywidualnych, obecnie uwzględniających obostrzenia z powodu pandemii, formy wsparcia prowadzone są również online. 

Ważną rolą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, wspieranie w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i przezwyciężanie trudności szkolnych, wzmacnianiu samooceny i dostrzeganiu własnych umiejętności i mocnych stron. Młodzież otrzymuje pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Obecnie prace są na etapie projektowym. Według wstępnych założeń, zaaranżowane zostaną przestrzenie poczekalni, toalety, ale przede wszystkim zostanie wykonany generalny remont gabinetu do prowadzenia terapii biofeedback.

Otwarcie 39. Strefy Rodzica zaplanowane jest na drugą połowę grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia. Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, odbędzie się ono w formie zdalnej.